RNC > Par OSB

Par OSB

OSB (Oriented Strand Board, orientētās skaidu plātnes) tiek izgatavotas no liela izmēra skaidām, kas tiek saistītas ar sintētiskajiem sveķiem. OSB SUPERFINISH ECO plātnes sastāv no trim krusteniski orientētām kārtām, plākšņu ārējās kārtās skaidas ir orientētas garenvirzienā, bet vidū tās ir kārtotas šķērsvirzienā. Šī atsevišķo slāņu dažādā orientācija nodrošina augstu parametru stabilitāti un izcilus mehāniskos raksturlielumus.