RNC > Specifikācija nesošo plātņu lietošanai mitros apstākļos (tips OSB/2 un OSB/3)

Specifikācija nesošo plātņu lietošanai mitros apstākļos (tips OSB/2 un OSB/3)

Īpašība

 

Testēšanas metode

Vienība

Nominālais biezums, mm

8

>10-18

>18-32

>25-32

Lieces pretestība Garenvirzienā EN 310 N/mm2

22

20

18

16

Šķērsvirzienā EN 310 N/mm2

11

10

9

8

Lieces pretestība pēc cikliskās pārbaudes – garenvirzienā EN 321 N/mm2

9

8

7

6

Elastības modulis liecē Garenvirzienā EN 310 N/mm2

50

Šķērsvirzienā EN 310 N/mm2

1400

Iekšējā sasaiste EN 319 N/mm2 0,34 0,32 0,3 0,29
Pēc cikliskās pārbaudes EN 1087-1 N/mm2 0,18 0,15 0,13 0,10
Pēc vārīšanas testa EN 321 N/mm2 0,15 0,13 0,12 0,06
Uzbriešana biezumā – 24h iegremdēšana  OSB/2 EN 317  %

20

 OSB/3 EN 317  %

15