RNC > Tehniskās pamatprasības plātnēm OSB/2, OSB/3 un OSB/4

Tehniskās pamatprasības plātnēm OSB/2, OSB/3 un OSB/4

Īpašība

 

Testēšanas metode

Vienība

Nominālais biezums, mm

8

>10-18

>18-32

>25-32

Pieļaujamā novirze no nominālā biezuma Garums un platums LVS EN 324-1

mm

 ±3

 Biezums LVS EN 324-1

mm

 ±0,8

Plātnes malu taisnuma tolerance LVS EN 324-2

mm/m

   1,5

Plātnes stūru taisnuma tolerance LVS EN 324-1

mm/m

  2

Mitrums LVS EN 322

%

   2-12

Plātnes šķērsgriezuma novirze LVS EN 323

%

   ±15

E1 LVS EN 120

mg/100g

 ≤8

Blīvums EN 323

kg/m³

620-635 595-615 570-590 550±10%