RNC > Specifikācija nesošo plātņu lietošanai mitros apstākļos (tips OSB/4)

Specifikācija nesošo plātņu lietošanai mitros apstākļos (tips OSB/4)

Īpašība

 

Testēšanas metode

Vienība

Nominālais biezums, mm

8

>10-18

>18-32

>25-32

Lieces pretestība Garenvirzienā

EN 310

N/mm2

30

28

26

24

Šķērsvirzienā

EN 310

N/mm2

16

15

14

13

Lieces pretestība pēc cikliskās pārbaudes – garenvirzienā

EN 321

N/mm2

15

14

13

6

Elastības modulis liecē Garenvirzienā

EN 310

N/mm2

4800

Šķērsvirzienā

EN 310

N/mm2

1900

Iekšējā sasaiste

EN 319

N/mm2

0,50

0,45

0,40

0,35

Pēc cikliskās pārbaudes

EN 1087-1

N/mm2

0,21

0,17

0,15

0,10

Pēc vārīšanas testa

EN 321

N/mm2

0,17

0,15

0,13

0,06

Uzbriešana biezumā – 24h iegremdēšana  OSB/4

EN 317

%

12